SpawCity

+A
Powi?ksz tekst
-a
Zmniejsz text

Informacje o projekcie


POIG 2007-2013
Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R
Dzia?anie 2.3. Inwestycje zwi?zane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

POIG.02.03.00-00-003/10
"Informatyczna platforma spawalnicza wiedzy i potencja?u naukowo-badawczego wraz z rozbudow? infrastruktury informatycznej Instytutu Spawalnictwa"
Czas realizacji: od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.

Informatyczna Platforma Spawalnicza (IPS) stworzona zosta?a w celu zapewnienia spawalniczemu ?rodowisku naukowemu sta?ego i bezpiecznego dost?pu do zgromadzonych informacji w bazach danych poprzez sie? Internet.

W ramach projektu stworzone zosta?y systemy informatyczne, u?atwiaj?ce komunikacj? pomi?dzy beneficjentami ostatecznymi projektu, a tak?e bazy danych: prac badawczych i rozwi?zań technologicznych, potrzeb technologicznych przedsi?biorstw i jednostek naukowych, potencja?u badawczego jednostek naukowych, materia?ów konstrukcyjnych, badań zm?czeniowych oraz baza danych w zakresie in?ynierii ?rodowiska w spawalnictwie.

Dzi?ki IPS udost?pniona zosta?a bezpieczna ??czno?? w trybie on-line z akredytowanymi b?d? atestowanymi przez Instytut Spawalnictwa o?rodkami szkoleniowymi rozmieszczonymi w ca?ej Polsce. Wprowadzony zosta? nowy standard korzystania z informacji i danych, umo?liwiaj?cy z jednej strony dost?p na bie??co do zasobów baz danych, a z drugiej skrócenie czasu wymiany dokumentów.

IPS umo?liwia gromadzenie i udost?pnianie informacji o potencjale badawczym krajowych i zagranicznych jednostek naukowych oraz innowacyjnych rozwi?zaniach technologicznych opracowanych w tych jednostkach i tym samym zapewnia nowoczesn? komunikacj? pomi?dzy twórcami innowacji i u?ytkownikami spawalnictwa.

?

?

STREFA DLA ZAREJESTROWANYCH

Informatyczna Platforma Spawalnicza (IPS)

乐享彩票 玉山县| 海晏县| 石景山区| 平谷区| 威信县| 遂昌县| 西和县| 平阳县| 同德县| 嘉峪关市| 育儿| 陈巴尔虎旗| 滨州市| 涪陵区| 三原县| 新和县| 乌鲁木齐县| 华宁县| 定结县| 昭觉县| 湖南省| 峡江县| 呼玛县| 乌兰浩特市| 白银市| 贵州省| 四子王旗| 同仁县| 肥东县| 达州市| 肥乡县| 沐川县| 中宁县| 河间市| 望都县| 乌海市| 诸城市| 盐津县| 庐江县| 普兰店市| 南涧|